"Nelze léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše."

Hippokratés

Co je přírodní léčení

Hodně lidí si myslí, že přírodní léčení funguje jako chemické. Že si vezme místo chemického léku přírodní lék a bude vyléčen. Ale není to tak.

 

 

 Chemické léčení

- je léčení, kde se léky potlačují příznaky nemoci. Nemoc se tak ale neléčí, neléčí se její pravá příčina, ale jen se potlačí její projevy, aby dál nemoc člověka neobtěžovala.

Přírodní léčení

- je léčení pravé příčiny nemoci. Snaží se poctivě příčinu vaší nemoci odstranit tak, že vaše tělo podpoří ke zdravému fungování, aby se staralo samo, aby vyburcovalo vlastní síly a schopnosti a začalo harmonicky pracovat, jak umí. Protože když je tělo v harmonii, tak je zdravé, to je jeho přirozenost. Přírodní léčba pomáhá pročistit tělo a dodat potřebné látky, které tělu chybí.

Jak se vyléčit

  • Přijměte ten fakt, že nemoc je pro vás takový "dáreček". Myslím to zcela vážně, není to ironie. Vím, jak to zní hrozně, obzlášť tomu, kdo to ještě nikdy neslyšel. Přirozeností člověka je svou nemoc co nejrychleji odehnat, je nám na obtíž, je to pro nás nekomfortní stav. Něco, co nám ztěžuje život.
  • Ale zkuste se k tomu postavit jinak. Nechtějte jí hned odehnat. Přijměte ji  jako ten dar, když vám někdo dá. Zkuste ji pochopit, její poselství. Prostřednictvím nemoci k nám naše vlastní tělo promlouvá. Říká nám, že děláme něco už dlouho ve svém životě špatně. Dalo by se říct, že jdeme, v nějaké své životní oblasti, sami proti sobě, proti své přirozenosti. Zkuste se nad tím zamyslet.  Co by to mohlo být? Někde v hloubi duše to víme, máme v sobě tu odpověď, jen jí najít. Je to většinou něco, do čeho se nám nechce rýpnout, nechce se nám to řešit, protože víme, že by to bolelo.
  • Přijměte za svou nemoc zodpovědnost. Stěžejní je, si uvědomit, že to jak žiji, to jakou mám nemoc, jsem si vytvořil já sám svými postoji. Má mně posloužit k určitému pochopení a posunu ve vývoji. Tohle je moc důležité připustit, přijmout to jako fakt, nastavit si tímto způsobem svou mysl. A to z důvodu, že se nám tak bude lépe hledat, co mám změnit ve svém životě, abych se mohl opravdu uzdravit.

K lepšímu uvědomění si poselství nemoci nám může pomoci, pokud nahlédneme do duchovních příčin nemocí.

  • Pokud už nemocný jsem, nestačí si jen uvědomit, co dělám v životě špatně a začít to měnit. To je jen jeden krok. Ale musíme i podpořit své tělo přírodně. Protože se náš problém už zhmotnil na těle, tak i tělu prakticky přírodně pomoci. Doplnit tak deficit vitamínů, minerálů a ostatních látek, naše tělo vyživit, aby se mohlo zase zharmonizovat.

 

Jsme trojjediné bytosti - tělo, mysl a duše a proto nestačí se jen starat o tu naší jednu část.

 

 Nejlepší a nejrychlejší cesta k uzdravení je pokud spojíme vše dohromady.

Znám dva druhy lidí:

  • Jedni se snaží léčit pouze tělo přírodními přípravky, ale nechtějí ani slyšet o tom, že by jejich nemoc měla souvislost s nějakým jejich konkrétním chováním, že by měli změnit něco na sobě, většinou si stěžují na okolnosti, že jim to nedovolují, zůstávají tak v roli oběti, která nepřijímá zodpovědnost za to, jak žije svůj život a za svou nemoc.
  • Druzí své léčení berou zase jen za ten druhý konec. Ví, co jim způsobuje jejich nemoc, co mají ve svém životě změnit, jaký mají problém ve svém chování, jak se k tomu nově postavit. A zkouší to. Ale nepodpoří své tělo přírodně. Většinou řeknou, že to nepotřebují, že jejich problém nevyřeší žádná bylinka, že to musí jen oni sami ve své hlavě.

 

Oba přístupy nejsou nejlepším řešením, protože řešíme svou nemoc jen na jedné úrovni bytí.

Starat se o své tělo přírodně, číst duchovní knížky, čerpat tak informace a hlavně realizovat vše naučené v praxi! A tímto tak měnit své vztahy a svůj život k lepšímu.

To je nejrychlejší cesta k uzdravení.